jak pozbyć się much z obory, sposób na muchy w oborze

Co na muchy w oborze? Jak zwalczyć muchy w oborze, stajni, chlewni?


Gdy tylko nastaną wiosenne temperatury problem z muchami w gospodarstwie zaczyna narastać. Od wiosny do jesieni muszą się z nim borykać wszyscy hodowcy krów i trzody chlewnej. W oborach i chlewniach znajdują wręcz idealne warunki do rozmnażania - jest wilgotno, ciepło i pod dostatkiem pożywienia.

Czy istnieje skuteczny sposób na muchy w oborze i najlepszy preparat na muchy w chlewni? Jak zwalczyć muchy w oborze i innych pomieszczeniach inwentarskich? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy dowiedzieć się o muchach nieco więcej - jak żyją muchy, co lubią, co wabi i co odstrasza muchy.

muchy w oborze

Muchy w oborze

Muchy są tak uciążliwe, że dawniej nazywano je pszczołami diabła. To owady z rzędu Diptera, które są jednymi z najczęściej spotykanych owadów na świecie, żyjących w ścisłym związku z ludźmi i zwierzętami hodowlanymi. Muchy są ciepłolubne - preferują temperatury w okolicach 20° C i wyższe, o wilgotności nie większej niż 80%. Gdy temperatury spadają znacznie poniżej tego punktu, muchy hibernują. Mogą spędzić w hibernacji od 5 do 6 miesięcy. Ich jaja nie mogą przetrwać temperatur poniżej 7° C, podczas gdy owady dorosłe giną w temperaturach poniżej -15° C.

Mucha posiada aparat gębowy typu liżącego idealnie przystosowany do pobierania płynnego pokarmu. Najchętniej rozmnaża się w cielętnikach, żerując na oborniku produkowanym przez młode karmione mlekiem. Obecność nagromadzonego obornika, zbierająca się gnojowica oraz dostatek paszy zawierającej duże ilości białek i cukrów to raj dla much. W tak optymalnych warunkach cykl życiowy muchy od jaja przez larwy, poczwarki i osobniki dorosłe może się zakończyć nawet w mniej niż siedem dni.

muchy na grzbiecie krowy

Muchy w oborze - zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne.

Największym zagrożeniem ze strony much jest ich zdolność do mechanicznego przenoszenia patogenów, takich jak choroby grzybicze, wirusy i bakterie pomiędzy osobnikami żyjącymi w stadzie. Muchy stanowią również zagrożenie epidemiologiczne w hodowli. Jedna mucha może w ciągu dnia przemieścić się na odległość ok. 10km, przenosząc patogeny do innego gospodarstwa.

Niektóre choroby bydła przenoszone przez muchy:
 • zapalenie wymion,
 • zapalenie rogówki,
 • choroba niebieskiego języka (pryszczyca rzekoma),
 • muszyca jelit,
 • salmonelloza,
 • bruceloza,
 • gruźlica.

Muchy w oborze obniżają standardy sanitarne gospodarstwa. Mleko produkowane przez krowy w oborach o dużych populacjach much jest gorszej jakości higienicznej, przez co spada jego wartość przetwórcza, lub zwyczajnie nie nadaje się do sprzedaży. Duża ilość much wywołuje ciągły stres u zwierząt i zaburza dobrostan bydła. Zwierzęta nie mogą w spokoju odpoczywać, pobierać pokarmu. Bydło przebywające w ciągłym stresie charakteryzuje znacznie obniżona produkcyjność.

Wynik stresu wywołanego przez muchy:

- niska produkcyjność
- odkładanie mniejszej i gorszej jakości mięsa (90-200g w dziennym przyroście masy ciała)
- obniżona wydajność mleczna tzw. "mleczność" (redukcja nawet 10-20% produkcji i 7% zawartości tłuszczu)
- większa podatność na choroby

zwalczanie much w oborze

Jak pozbyć się much z obory?

Istnieje wiele sposobów pozbycia się much z obory, chlewni czy innych pomieszczeń inwentarskich. Zwalczanie much w miejscu gdzie mają wręcz idealne warunki do namnażania jest żmudne i wymaga cierpliwości, systematycznych działań oraz często zastosowania wielu strategii na raz. Połączenie wielu metod jednocześnie przynosi sukces w postaci ograniczenia ich liczebności pod warunkiem, że wszelkie zabiegi będą prowadzone regularnie. Nie da się bowiem tego problemu zlikwidować całkowicie. Pamiętaj, że pojedyncza mucha może szybko złożyć do 3 tysięcy jaj. Opóźnione działanie sprawia, że w oborze pojawią się roje much, rozprzestrzeniające infekcje i choroby. 

na muchy w oborze
 
Same środki owadobójcze oraz inne metody zwalczania much w oborze na niewiele się zdadzą, jeśli nie zadba się o porządek. Pamiętaj o podstawowych zabiegach sanitarnych tj. częste usuwanie obornika, wymiana ściółki, usuwanie gnojowicy ze ścian, opróżnianie kanałów gnojowych, mycie rusztów oraz regularna dezynfekcja pomieszczeń. Skutecznym zabiegiem jest bielenie ścian obory przynajmniej 2 razy w roku, co pozwala zachować podstawowe standardy higieniczne pomieszczeń inwentarskich. Dopiero po odpowiedniej dezynfekcji pomieszczeń można przejść do dezynsekcji.


Lepy na muchy

Muchy są przyciągane kolorem lub wabikiem zawartym w kleju. To bardzo proste i znane od lat rozwiązanie, które pozwala łatwo pozbyć się much. Lep na muchy w rolce jest najtańszym sposobem na ograniczenie populacji tych owadów. Prawdopodobnie jest to najpopularniejszy domowy środek na muchy.

Lep na muchy jest nietoksyczny - jest znakomitym rozwiązaniem by pozbyć się much bez użycia insektycydów i bez potrzeby wyprowadzania zwierząt. Często stosowanym w gospodarstwach systemem lepowym jest taśma lepowa lub inaczej sznurek lepowy wieszane pod sufitem. Należy zwrócić uwagę by użyty w pułapce na muchy klej był odporny na wysychanie i opylenie, tak by pułapka była przez długi czas skuteczna.


lep na muchy jak powiesićProszek na muchy, trutka na muchy.

Proszki na muchy i granulaty tj. np. SEKTOSEP, MUCHAKRON, AGITA czy POLCYP 5WP służą do sporządzania oprysku lub do malowania ścian (smarowania), na których siadają muchy. Preparaty użyte do smarowania należy nanieść na powierzchnie, na których najczęściej przebywają muchy, tj. ściany wystawione na słońce, elementy kojców i konstrukcji wygrodzeń nagrzewane w ciągu dnia. Powierzchnie pomalowane preparatem po kilku dniach należy zwilżyć wodą.

Z proszku można przygotować również skuteczną trutkę poprzez mieszanie go z wodą z cukrem. Tak sporządzony roztwór wabi muchy, które giną niedługo po jego spożyciu. Można również zastosować gotową trutkę na muchy z wabikiem tj. BROS Venit. Powierzchnie traktowane roztworem zabijającym muchy nie powinny być przecierane ani czyszczone na czas zwalczania; przy stosowaniu roztworu należy używać rękawic.

sektosep preparat na muchy, oprysk na muchy, proszek


Opryski na muchy

W oborach, stajniach i innych pomieszczeniach inwentarskich znakomicie sprawdzają się opryski na muchy. To preparaty w koncentratach przeznaczone do samodzielnego przygotowania preparatu. Preparaty na muchy mogą być naniesione na ściany przy pomocy opryskiwacza ciśnieniowego, lub pędzlem. Likwiduje muchy w zetknięciu z preparatem - muchy oblizując ścianę i dotykając jej odnóżami pobierają zabójczy dla nich środek owadobójczy.

preparat na muchy w oborze cimex out

Odporny na wysokie temperatury Cimex-out to świetny wybór do zwalczania much w oborze


Środki owadobójcze w koncentracie do rozcieńczenia z wodą służące jako oprysk na muchy pozwalają stosunkowo szybko przy pomocy opryskiwacza pokryć insektycydem elewacje, ściany, framugi drzwi itd. To bardzo skuteczna metoda pozwalająca wytępić muchy z obory. Zabieg by był skuteczny należy wykonać po dokładnym oczyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich. Zwierzęta nie mogą wówczas przebywać w pomieszczeniu, a paszę, poidła i inne przedmioty służace do żywienia należy zabezpieczyć. Warto co jakiś czas zmieniać preparaty, tak by uniknąć uodpornienia much na insektycyd. Przy wyborze preparatów należy poszukiwać takich, które są bardziej odporne na wyższe temperatury i pozostają dłużej na powierzchni. Te kryteria na pewno spełniają preparaty mikrokapsułkowane. 

Effect Microtech CS - mikrokapsułkowany środek owadobójczy

Mikrokapsułkowany środek owadobójczy Effect Microtech CS<


Larwicydy na muchy - preparaty na larwy much

Larwicydy czyli preparaty do zwalczania larw much stosuje się na powierzchniach, na których muchy mogą składać jaja (posadzki, ruszty, ściółka, obornik). Preparaty na larwy much stosuje się metodą oprysku lub polewania po rozcieńczeniu z wodą. Użycie środka na muchy na pryzmy obornika skutkuje zmniejszeniem liczebności uciążliwych much przy hodowli zwierząt w gospodarstwach rolnych. Polecanym larwicydem jest preparat na larwy much Maggots.

larwicyd na muchy w oborniku

Skuteczny larwicyd Maggots


Larwicyd Maggots należy rozprowadzić poprzez spryskiwanie lub polewanie w miejscach gdzie znajduje się obornik, w pobliżu karmników i poideł, na całą powierzchnię ściółki. Po trzech dniach trzeba usunąć obornik z martwymi larwami much. Proces powtarzać do momentu, kiedy nie zauważalne będą larwy much w oborniku.

Lampy na muchy UV

Lampa na owady do zabijania much emituje światło UV o określonej długości fali. Światło te przyciąga muchy, które następnie w zależności od rodzaju lampy zostają porażone prądem w kontakcie z zelektryfikowaną siatką lub przyklejają się do lepu. Najczęściej lampy zabijające muchy są dodatkowo wyposażone w specjalną tacę zbierającą ciała porażonych prądem much, które można łatwo czyścić 1-2 razy w tygodniu. Lampy na muchy są dostępne w różnych rozmiarach oraz mocy, które określają skuteczny zasięg urządzenia. Ważne by wybrać odpowiednio mocną lampę owadobójczą do rozmiarów obory. Zabijanie much pułapkami UV jest ciche, higieniczne i bezpieczne. Lampy owadobójcze mogą być montowane na ścianach, sufitach lub na podłodze. Aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu zelektryfikowanej siatki przez ludzi czy zwierzęta, jest ona zabezpieczona kratką ochronną.

Pułapka na muchy do obory

Pułapki na muchy to znany i często stosowany sposób. Są niezwykle ekonomiczne, ponieważ nie używają elektryczności. Pułapki wykorzystują działanie biodegradowalnych wabików o niezwykle intensywnym zapachu wabiącym muchy. Najlepszą pułapką typu "worek na muchy" jest pułapka na muchy Fly Catcher Big Bag od No Pest®. Jedna taka pułapka może jednocześnie złapać do 20 000 osobników. Konstrukcja pułapki na muchy nie pozwala owadom uciec. Przynęta działa przez 12 tygodni i jest szczególnie atrakcyjna dla samic much. Specjalna mieszanka aromatyczna wabika zawierającą białka jaja, sproszkowane krewetki, cukry i drożdże. Pułapki powinno się umieszczać wokół budynku - w miejscach gromadzenia odpadów, gnojowicy, kompostu.

redtop na muchy, red top duży, pułapka na muchy redtop, pułapka na muchy, redtop opinie, worek na muchy, pułapka wabiąca na muchy, pułapka wabiąca muchy, pułapka na muchy wabiąca, pułapka na muchy w oborze

Najlepsza pułapka na muchy Fly Catcher Big Bag od No Pest®


Podsumowanie

Poza podstawowymi działaniami sanitarnymi pozwalającymi na zachowanie higieny, zastosowanie kompleksowej dezynsekcji obory przy użyciu wielu metod na raz (lepy, oprysk na muchy, larwicydy, lampy owadobójcze) należy do obowiązków odpowiedzialnego hodowcy, który pragnie zadbać o właściwy dobrostan żywego inwentarza. Koszty dezynsekcji mimo iż mogą stanowić jednostkowo większy wydatek są zdecydowanie znacznie niższe niż konsekwencje spowodowane działalnością much i ich negatywnym wpływem na produkcyjność bydła czy trzody chlewnej.

krowy w oborze a muchy

Najczęstsze błędy popełniane podczas dezynsekcji obór

 • brak regularnego usuwania zalegających resztek paszy
 • zbyt rzadkie czyszczenie i niedokładna dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich
 • rozpoczęcie zwalczania much zbyt późno, gdy problem jest już bardzo nasilony
 • stosowanie tylko 1 metody zwalczania much
 • stosowanie przez cały czas tego samego insektycydu (odporność much na substancję czynną preparatu)

9 faktów na temat much

 1. 1. Muchy zostały znalezione na wszystkich siedmiu kontynentach.
 2. 2. Istnieje ponad 120 000 gatunków much.
 3. 3. 1 kg obornika lub pomiotu może zawierać  5 000 larw.
 4. 4. 1 tona obornika lub pomiotu może zawierać 5 000 000 larw.
 5. 5. Muchy przyciąga bardziej ruch niż kolor.
 6. 6. Muchy przenoszą choroby, takie jak zapalenie wymion, zapalenie rogówki, choroba niebieskiego języka (pryszczyca rzekoma), salmoneloza, bruceloza, gruźlica.
 7. 7. Zasięg terytorialny muchy jest zwykle ograniczony do 3 kilometrów.
 8. 8. Muchy wyczuwają pokarm na odległość około 700m.
 9. 9. Muchy są aktywne tylko w ciągu dnia. Nie widzą w nocy.


Szukasz sposobu na muchy?

 
Jeśli chcesz skutecznie pozbyć się much z obory

Odwiedź nasz  sklep

Wybierz skuteczne preparaty na muchy w oborze posiadające najlepsze opinie.

 

© odstraszanie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

muchy w domu zwalczanie

Pozostałe wpisy

Popularne kategorie