Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Wysyłamy do Państwa niniejszą wiadomość, ponieważ założyliście Państwo konto/złożyliście zamówienie w naszym internetowym serwisie sprzedażowym www.odstraszanie.pl.

Poniżej znajdzie Pani/Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/Pana danych, a także przysługujących Pani/Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Z poważaniem

Wojciech Cisowski „LINAREM”

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

       Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Cisowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Cisowski „LINAREM” z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6751268025, Regon: 120681524, (dalej „LINAREM”).

       Z administratorem można skontaktować się poprzez:

 

       adres e-mail: biuro@linarem.pl;

       telefonicznie pod nr: +48 12 642 10 34;

       pisemnie:

Wojciech Cisowski „LINAREM”

ul. Kornela Makuszyńskiego 22A,

31-752 Kraków

 

       W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

       imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;

       adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;

       nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zamówionego towaru;

       adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;

       adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);

       cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

 

       Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

       cel - wykonanie umowy pomiędzy LINAREM a użytkownikiem serwisu - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;

       cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO - zgoda osoby której dane dotyczą;

       cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

       w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

       w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,

       w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

       Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

       Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

 

       Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

       prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

       prawo żądania sprostowania danych,

       prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

       prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

       prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na wskazany powyżej dane adresowe.

Jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności.

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.

 

Popularne kategorie