Odstraszanie nietoperzy
 
Nietoperze to grupa zwierząt wyłączając obszary biegunowe występująca niemal na całym świecie. Przez naukowców nazwana Chiroptera, co po łacinie oznacza dosłownie skrzydłorękie. To określenie idealnie ukazuje ich przystosowanie do lotu, które wytworzyło się na przestrzeni milionów lat w toku ewolucji. Z uwagi, że zwierzęta te zajmują tak duże obszary kuli ziemskiej, same wykazują duże zróżnicowanie. Różnią się między sobą rozmiarem - od prawdziwych maluchów ważących niespełna 2 gramy do niemal 2 kg gatunków osiągających blisko 2m rozpiętości skrzydeł. Zróżnicowana jest również dieta. Większość gatunków nietoperzy jest owadożerna, niektóre gatunki jednak czerpią potrzebne do życia składniki żywiąc się owocami, nektarem kwiatów czy nawet krwią innych zwierząt (nietoperze wampiry). 

odstraszanie nietoperzy
 
Z uwagi na swój trudny do pomylenia z jakimkolwiek innym zwierzęciem wygląd i nocny tryb życia w wielu religiach, mitologiach i baśniach uważano je za wysłanników diabła, duchy, demony i nieodzowny składnik eliksirów w tzw. czarnej magii. To przyczyniło się do negatywnego postrzegania nietoperzy na przestrzeni lat, a ich zła passa trwa do dziś. Są to zwierzęta nierzadko ukazywane jako brudne, przenoszące masę różnych chorób i wplątujące się we włosy. Choroby są zjawiskiem powszechnym w każdej grupie zwierząt, żyjącej w dużych grupach czy koloniach – a tak jest w przypadku nietoperzy. Nie jest to jednak jakby się zdawało zjawisko ponadprzeciętnie częste w porównaniu z innymi społecznościami zwierząt. Z reguły również są to choroby wirusowe, czy pasożytnicze poza wścieklizną niezagrażające życiu człowieka.
Z nietoperzami powinno kojarzyć się najczęściej zjawisko hibernacji – snu, otępienia zimowego w jaki zapadają nietoperze już późną jesienią. Z uwagi, że są to zwierzęta owadożerne, w zimie nie mogą liczyć na dostęp do pokarmu, w związku z tym od lata do późnej jesieni intensywnie żerują by zmagazynować spore zapasy w postaci tłuszczu na czas zimowego spoczynku. Jako miejsca zimowania wybierają najczęściej miejsca opuszczone, odludne gdzie nie stanie im się krzywda. Są to najczęściej jaskinie, dziuple w drzewach, budki dla ptaków, bunkry, budynki zabytkowe czy sakralne. Ludzie również w swoich domostwach często napotykają na nietoperze, które postanowiły schronić się na strychu, w piwnicy lub w zakamarkach powstałych w przerwaniu integracji elewacji budynku (pod drewnianymi obiciami, sidingiem czy w nagromadzonych na balkonie szpargałach). Śpiący nietoperz budzi się co jakiś czas załatwić potrzeby fizjologiczne i napić się wody. Zużywa wówczas nagromadzony jesienią tłuszcz. Dlatego, w przypadku napotkania kolonii zimowej nietoperzy powinniśmy się wycofać – nie hałasować, nie dotykać ich, nie kierować w ich kierunku źródeł światła i nie wykonywać zdjęć z flashem. Może to wybudzić nietoperze i zużyć nadprogramowo zapasy tłuszczu, co spowoduje ich zagłodzenie i śmierć przed nastaniem wiosny.
 
 
Należy pamiętać, że wszystkie nietoperze w Polsce są pod ścisłą ochroną, a to oznacza, że nie możemy ich zabijać, niszczyć ich kolonii i aktywnie wykorzystywanego siedliska. Jak zatem chronić się przed niepożądaną obecnością nietoperzy w swoim domu? Przede wszystkim poczekać na zakończenie się zimy oraz wiosennego okresu rozrodczego. Wówczas nietoperze opuszczają miejsca, w których dotychczas przebywały. Wtedy możemy zabezpieczyć pomieszczenia, w których dotąd przebywały nietoperze. Najbardziej skuteczne jest zabezpieczenie miejsc, przez które te zwierzęta wnikają do naszych domów. By stworzyć barierę dla nietoperzy skuteczne jest stosowanie zabezpieczeń w postaci siatki zabezpieczającej obszary pod dachem. Siatka zabezpieczająca założona na balkon pozwoli na ochronę przed wizytami nietoperzy, pełniąc również rolę siatki przeciw ptakom. Piwnicę zabezpieczymy analogicznie – siatka na okno piwniczne zazwyczaj rozwiązuje problem z nietoperzem.


Innym skutecznym rozwiązaniem, nie krzywdzącym nietoperzy jest założenie tzw. spirali ochronnych. Są to rozwiązania podobnie działające jak kolce na gołębie czy inne kolce przeciw ptakom, z tą jednak różnicą, że druty zabezpieczające nie sterczą a są zwinięte spiralnie, ograniczając dostęp do wlotów, przez które nietoperze dostają się np. na strych. Nietoperze są zwierzętami aktywnymi nocą, więc w toku ewolucji niemal utraciły wzrok, a widzą świat uszami. Dzięki echolokacji, czyli emitowaniu sygnałów dźwiękowych, które odbijają się od powierzchni otaczających je przedmiotów i wracają do ich uszu są w stanie bardzo sprawnie latać (nawet blisko 100km/h), polować na drobne owady, czy poruszać się pomiędzy gęstymi gałęziami drzew. Nietoperze dostrzegają więc stworzone przez nas bariery w postaci siatki czy spirali i unikają tych miejsc, do których nie mogą się dostać. 

spirala przeciw ptakom, spirale na ptaki,
 
Innym rozwiązaniem by nie dopuścić do ponownych odwiedzin niechcianych lokatorów jest użycie odstraszacza na nietoperze działającego na zasadzie emisji ultradźwięków. Urządzenie wysyła stały, lub przerywany sygnał ultradźwięków, który słyszą nietoperze. Ultradźwięki zaburzają systemy echolokacyjne nietoperzy a wysokość tych dźwięków jest dla nich silnie irytująca. Daje to pewność, że nietoperz nie wybierze takiego miejsca na swój zimowy spoczynek. 

odstraszacz kun, odstraszanie kun, sposób na kune
ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ROZWIĄZANIAMI POZWALAJĄCYMI ODSTRASZYĆ NIETOPERZE - OFERTA

© odstraszanie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Popularne kategorie