Jak skutecznie zwalczyć glony na elewacji: Kompleksowy przewodnik 

Glony na elewacji to jeden z najczęstszych problemów, który pojawia się na ścianach budynków. Występowanie ich w takim środowisku jest zjawiskiem nieuniknionym i naturalnym, a więc warto posiadać wiedzę na temat ich występowania, najczęstszych miejsc osiedlania i sposobów zwalczania. Dodatkowo ważnym jest, aby znać sprawdzone sposoby na zwalczanie glonów na elewacji ze względu na problem zarówno estetyczny, jak i funkcjonalny budynków. 

Czym są glony na elewacji i dlaczego stanowią problem? 

Glony to mikroorganizmy, które często rozwijają się na powierzchni ścian budynków, powodując nieestetyczny wygląd oraz uszkodzenia strukturalne. Wykorzystują korzystną mikroflorę powierzchni rozwijając szybko się na niej. Ich naturalnym środowiskiem występowania jest woda, chociaż wiele gatunków preferuje glebę lub rozwój na kamieniach, murach, a także, wspomnianych, elewacjach budynków - najczęściej podczas remontów lub renowacji z użyciem tynków polimerowych. Dodatkowo sprzyjające warunki pogodowe, takie jak deszcze oraz wysoka wilgotność powietrza sprzyja ich rozwojowi. Niekiedy, mogą się one pojawić, jeśli w okolicach elewacji zainstalowana jest niewystarczająca wentylacja powodująca gromadzenie się wilgoci. 

Oprócz ścian budynków warto jest mieć na uwadze materiały budowlane, np. drewno, które również absorbuje wilgoć - doskonałą do rozprzestrzeniania się glonów. Pyły lub inne zanieczyszczenia, które osadzają się na elewacjach - nie tylko dostarczają im substancji odżywczych, ale utrudniają ich późniejsze usuwanie. Istotna jest również szybka ingerencja i zwalczenie problemu, aby nie doprowadzić do osłabienia zaatakowanych materiałów i zwiększenia ilości problemów, np. kłopotem z wilgotnością i trwałością budynku. 

glony na elewacji, glony na ścianach, jak się pozbyć glonów

 Glony na elewacji: Co to jest i dlaczego rozwijają się na ścianach?

Glony na ścianach to zazwyczaj zielone, czasem brunatne lub czarne mikroorganizmy, które rozwijają się na powierzchni elewacji. Są one zdolne do fotosyntezy, co oznacza, że potrafią przekształcać energię słoneczną w energię chemiczną, pozwalając im na dalszy rozwój. Glony preferują wilgotne, ciepłe i zacienione miejsca, co sprawia, że elewacje budynków są idealnym środowiskiem dla rozwoju mikroorganizmów. Dodatkowym pożywieniem dla nich są wszelkie zanieczyszczenia, fragmenty roślin, pył oraz kurz osadzający się na ścianach. 

Oprócz problemów z wilgotnością, do przyczyn pojawiania się glonów na elewacji należy zaliczyć nieprawidłową eksploatację i brak konserwacji ścian budynków, zacieki spowodowane nieprawidłowymi pracami blacharskimi czy stosowanie farb o niskiej paroprzepuszczalności i wysokiej nasiąkliwości - czego przykładem mogą być tynki akrylowe. 

Warunki rozwoju glonów: Dlaczego tynk jest atakowany przez glony? 

Tynk atakowany przez glony staje się podatny na uszkodzenia, ponieważ glony osłabiają jego strukturę. Warunki sprzyjające rozwojowi glonów na tynku to przede wszystkim wilgotność, ciepło oraz dostęp do światła słonecznego. W miejscach, gdzie te warunki są spełnione, glony mogą szybko się rozmnażać, tworząc coraz większe skupiska na powierzchni elewacji. Warto zwrócić uwagę, że warunki rozwoju glonów mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju glonów oraz lokalnych warunków klimatycznych. 

Zielony nalot na elewacji: Jakie są skutki zakażenia elewacji przez glony? 

Zielony nalot na elewacji to najbardziej widoczny efekt obecności glonów na ścianach budynków. Niestety ma ono również negatywne konsekwencje dla trwałości i funkcjonalności budynku. Po pierwsze, glony osłabiają tynk, co może prowadzić do jego pękania i odpadania. Po drugie, glony powodują zwiększenie wilgotności wewnątrz budynku, co z kolei może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Wreszcie, nalot na elewacji może wpłynąć na izolacyjność termiczną budynku, co może skutkować wyższymi kosztami ogrzewania, nie wspominając o kosztach usunięcia glonów ze ścian budynków czy ponownych remontów czy rekonstrukcji elementów budowlanych. 

Mykologia budowlana - czym się zajmuje i jak może pomóc? 

W przypadku szukania przyczyn powstawania problemu glonów na elewacji, a także pokrewnych im grzybów i pleśni pomocna okazuje się dziedzina - tzw. mykologia budowlana. Polega ona min. na badaniu wilgoci w budynkach, korozji biologicznej oraz stopnia zagrzybienia w budynkach mieszkalnych, usługowych, sakralnych i innych. Wykorzystując najnowszą aparaturę w zakresie badań, takie jak badania mikrobiologiczne, higrometry czy kamery termowizyjne pozwala ustalić gatunki grzybów i pleśni oraz przyczynę pojawiania się wyżej opisywanych problemów grzybów, pleśni czy glonów. Tak przygotowana profesjonalna ekspertyza mykologiczna pozwala zaproponować rozwiązania, które na zawsze pozwolą pozbyć się problemu z grzybami, pleśniami lub glonami w badanym miejscu. 

glony na elewacji, glony na ścianach, jak się pozbyć glonów

Metody usuwania glonów z elewacji 

Sposobów usuwania glonów z elewacji jest wiele, a zależą one przede wszystkim od preferencji i stadium problemu. Wyróżniamy metody mechaniczne, chemiczne lub jeśli to nie wystarcza - możesz udać się po specjalistyczną pomoc. Warto jest znać kroki pierwszej pomocy w walce z glonami, jak działa usuwanie chemiczne, a przede wszystkim jak nie dopuścić, aby glony zamieszkały na dobre na ścianach Twojego, bezpiecznego domu. 

Mechaniczne usuwanie glonów: Jak wyczyścić zielony nalot z elewacji? 

Pierwszą walką z glonami jest najczęściej próba ich usunięcia w sposób mechaniczny związany z myciem elewacji domu. Aby usunąć glony tą metodą, należy wyczyścić zielony nalot z elewacji stosując poniższe kroki: 

 • • Przygotuj odpowiedni sprzęt do czyszczenia elewacji, taki jak szczotki, rękawice ochronne, wiadro z wodą i środek czyszczący.
 • • Usuń większe skupiska glonów za pomocą szczotki, starając się nie uszkodzić elewacji budynku.
 • • Nałóż na powierzchnię elewacji środek czyszczący przeznaczony do usuwania glonów, zgodnie z instrukcją producenta.
 • • Odczekaj odpowiedni czas, aby środek zadziałał na glony.
 • • Spłucz elewację wodą, a najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej, aby usunąć resztki glonów i środka czyszczącego.
 • • W razie potrzeby powtórz czynności, aż do uzyskania zadowalającego efektu. 

Usuwanie chemiczne: Jakie preparaty do usuwania glonów są najskuteczniejsze? 

Usuwanie chemiczne polega na zastosowaniu specjalistycznych preparatów do usuwania glonów, które niszczą mikroorganizmy i ułatwiają ich usunięcie z elewacji. Jest to metoda o wiele skuteczniejsza niż mycie elewacji wodą lub podstawowymi środkami czystości, które mogą nie zwalczyć źródła problemu. We wspomnianych środkach do stosuje się substancje o silnych właściwościach alkaicznych np. nieorganiczne związki chloru lub łagodniejsze w działaniu i bezpieczniejsze - organiczne zasady aminowe. Pamiętaj, aby zapoznać się z oznaczeniami i instrukcjami producenta przed używaniem i nakładaniem środków na ściany, a przede wszystkim przestrzegaj zasady bezpieczeństwa. 

preparat na glony, preparat na grzyby, preparat na pleśń, środek na pleśń, środek na grzyby domowe, środek na glony w domu, co na pleśń w domu, co na pleśń, co na grzyby w domu, co na glony w domu, glony na elewacji, glony na ścianach, jak się pozbyć glonów

Środek na grzyby domowe, pleśń i glony No Pest® Mould Barrier 1L

Domowe sposoby na usuwanie glonów z elewacji 

Jeśli jednak nie chcesz używać specjalnych środków do usuwania glonów lub glony albo mech pokrywają bardzo małą powierzchnię ściany - spróbuj domowych sposobów na pierwsze rozprawienie się z nimi, np.: 

 • • Roztwór z soli kuchennej - spowoduje on zmianę odczynu pH w problematycznym miejscu i zwalczenie glonów,
 • • Roztwór z octem - również wpłynie na zmianę odczynu pH, jednak pamiętaj, że ta metoda jest bardziej czasochłonna niż metody chemiczne i wymaga więcej cierpliwości i pracy. 

Przy stosowaniu wspominanych metod zwracaj też uwagę czy środki nie przedostaną się na przestrzenie w Twoim ogrodzie i nie wpłyną niekorzystnie na rozwijające się tam rośliny. 

Usługi czyszczące: Kiedy warto zdecydować się na profesjonalne oczyszczanie elewacji? 

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy nalot jest już bardzo rozległy lub trudno dostępny, nie wahaj się skorzystać z usług czyszczących oferowanych przez specjalistyczne firmy. Profesjonalne mycie elewacji przeprowadzone za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak myjki ciśnieniowe, które skuteczniej usunie problem i jego źródło bez ryzyka uszkodzenia elewacji. Wysokie ciśnienie, z którym traktowany jest nalot oraz wysoka temperatura sprawiają, że nie powróci on na długo na powierzchnię czyszczonych ścian. Późniejsze zastosowanie środków chemicznych przez specjalistów dodatkowo umacnia efekt. Decydując się na takie rozwiązanie, zobaczysz szybkie i trwałe efekty, a także unikniesz potencjalnych problemów, z jakimi wiąże się usunięcie glonów. 

preparat na glony, preparat na grzyby, preparat na pleśń, środek na pleśń, środek na grzyby domowe, środek na glony w domu, co na pleśń w domu, co na pleśń, co na grzyby w domu, co na glony w domu, glony na elewacji, glony na ścianach, jak się pozbyć glonów

Środek na pleśń, grzyby domowe i glony No Pest® Mould Barrier 5L

Zapobieganie pojawianiu się glonów na elewacji 

Aby utrzymać elewację czystą i zabezpieczyć ją przed glonami, stosuj odpowiednie metody zapobiegania glonom. Zadbaj zarówno o regularną konserwację i pielęgnację elewacji, jak i stosuj odpowiednie środki ochronne. 

Zabezpieczenie elewacji: Jak ochronić elewację budynku przed glonami? 

Zabezpieczenie elewacji przed glonami skupia się na stosowaniu odpowiednich produktów i technik, które utrudnią rozwój mikroorganizmów na powierzchni ścian. Oto kilka sposobów z nich: 

 • • Wybierz odpowiedni rodzaju tynku, który jest odporny na działanie glonów, np. tynk silikonowy lub akrylowy.
 • • Stosuj farby elewacyjne z dodatkami antyglonowymi, które hamują rozwój mikroorganizmów na powierzchni elewacji.
 • • Regularne czyść elewacje, np. za pomocą myjki ciśnieniowej, co pozwali na usunięcie zanieczyszczeń sprzyjających rozwojowi glonów.
 • • Dbaj o odpowiednią wentylację budynku, która zmniejszy ryzyko zawilgocenia ścian i pojawienia się glonów. 
preparat na glony, preparat na grzyby, preparat na pleśń, środek na pleśń, środek na grzyby domowe, środek na glony w domu, co na pleśń w domu, co na pleśń, co na grzyby w domu, co na glony w domu, glony na elewacji, glony na ścianach, jak się pozbyć glonów

Środek na grzyby domowe, pleśń i glony No Pest® Mould Barrier spray 500 ml

Ochrona przed wilgocią: Jak zapobiegać zawilgoceniu ściany budynku? 

Aby zapobiec spotkaniu z zielonym nalotem na ścianach, koniecznym jest, aby dbać o odpowiednią ochronę przed wilgocią. Zorientuj się czy możesz wpłynąć lub zasięgnąć informacji o następujących rozwiązaniach: 

 • • Poprawy izolacji budynku, np. przez zastosowanie odpowiedniej warstwy izolacji termicznej.
 • • Montażu rynien i rur spustowych, które skutecznie odprowadzają wodę opadową z dachu i elewacji.
 • • Stosowania materiałów budowlanych o niskiej nasiąkliwości, które utrudniają przenikanie wilgoci do wnętrza ścian.
 • • Regularnej kontroli stanu stanu elewacji i uszczelnianie ewentualnych pęknięć czy ubytków, które mogą prowadzić do zawilgocenia ścian. 

Preparaty ochronne: Jakie specjalistyczne środki pomogą zwalczyć glony? 

Na rynku dostępne są różne preparaty ochronne i specjalistyczne środki, które pomagają zwalczyć glony na elewacji. Przy wyborze odpowiedniego preparatu zwracaj uwagę na jego skład, efektywność oraz bezpieczeństwo dla środowiska. Wybieraj te, które są adekwatne do stopnia zapewniania Twojego problemu. Ich rodzaje wymieniamy poniżej: 

 • • Impregnaty antyglonowe – środki, które tworzą na powierzchni elewacji warstwę ochronną, utrudniającą przyczepianie się i rozwój glonów.
 • • Środki biobójcze – preparaty, które niszczą glony i inne mikroorganizmy, zapobiegając ich rozwojowi na elewacji.
 • • Preparaty na bazie nadtlenku wodoru – środki, które działają utleniająco na glony, powodując ich zniszczenie i łatwe usunięcie z elewacji. 
glony na elewacji, glony na ścianach, jak się pozbyć glonów

Zielony nalot na elewacji - co dalej? 

Stosując opisywane metody i środki, skutecznie zmniejszasz prawdopodobieństwo, że któregoś dnia problem zielonego nalotu na elewacji spotka również Ciebie. Jeśli jednak tak się stanie pamiętaj, że usuwanie glonów z elewacji to zadanie wymagające czasu i cierpliwości. Ważne jest również, abyś stosował się do wszelkich środków ostrożności i instrukcji producenta, aby nie zaszkodzić ani sobie, ani środowisku. Jeśli nie jesteś pewien, jak najlepiej pozbyć się glonów z elewacji, warto zatrudnić fachowców. 

 

Chcesz pozbyć się glonów na elewacji?
 
Odwiedź nasz sklep
 

 © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Pozostałe wpisy

Popularne kategorie